Beleidsverklaring

Beleidsverklaring Cemvo Services B.V.

Cemvo Services heeft de kwaliteit en bereidheid in huis om processen die van invloed zijn op de kwaliteit op professionele wijze te beheersen.

Om aan de kwaliteitsdoelstellingen te voldoen is Cemvo Services doelmatig ingericht en zijn alle voor milieu en kwaliteit van belang zijnde processen overzichtelijk gerangschikt. Personeelsleden van Cemvo Services zijn op de hoogte en vertrouwd met het kwaliteits- en milieubeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe.

Personeelsleden zijn bewust van het belang om volgens de eisen en wensen van klanten en andere stakeholders te werken en op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving.

De directie en het management verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 en doet al het nodige om het kwaliteits- en milieusysteem op te zetten en te implementeren, op peil te houden en de effectiviteit van het systeem continue te verbeteren.

De directie en het management toont haar betrokkenheid tot het kwaliteits- en milieusysteem aantonen door:

  • Erop toe te zien dat het kwaliteits- en milieubeleid aansluit bij de strategische richting en de context van Cemvo Services.
  • Erop toe te zien dat het managementsysteem naadloos aansluit bij de bedrijfsprocessen.
  • De medewerkers daar waar nodig te stimuleren en te faciliteren bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.
  • De directie ziet er op toe dat de integriteit van het kwaliteits- en milieusysteem wordt gehandhaafd wanneer veranderingen worden doorgevoerd.